Tag wspólnota

Zapraszamy na spotkania

Zapraszamy na spotkania Wspólnoty Betel, które odbywają się w każdą niedzielę godz. 11:00.w „TRATWIE” Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA, Sala Koncertowa (1 piętro) ul. Legnicka 65, 53-671 Wroc?aw;