Wartości Betel – podsumowanie

 1. ponadnaturalność
 • szacunek dla Boga i jego obecności
 • otwartość na Ducha Świętego i jego działania
 • szacunek dla słowa bożego
 1. Poświęcenie
 • uczymy się posłuszeństwa Bogu
 • Z poświęceniem służymy Bogu i ludziom
 • Jesteśmy hojni – dawanie jest naszą służbą, powołaniem
 1. Wspólnota
 • dbamy o zdrowe relacje
 • rozpoznajemy duchowy autorytet
 • szanujemy jedność kościoła w jego różnorodności
 1. Wdzięczność i chwała
 • pielęgnujemy osobisty kontakt z Bogiem
 • Oddajemy Bogu chwałę całym życiem
 • dziękczynienie jest podstawą naszego uwielbienia