Wspólnota Chrześcijańska Betel

Kościół Boży w Chrystusie we Wrocławiu

Bardzo nam miło, że tu trafiłeś. Od razu Cię polubiliśmy i zapraszamy, abyś nas bliżej poznał

Jesteśmy grupą ludzi, którzy doświadczyli zbawienia dzięki łasce i ofierze Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Bóg codziennie okazuje nam wiele miłości, dlatego chcemy na nią odpowiadać, ucząc się kochać Jego samego i siebie nawzajem.

Wspólnota BETEL to jeden z wielu wrocławskich kościołów ewangelicznych. W tej rodzinie kościołów niezwykłą cechą jest wielka różnorodność stylów i form. Jesteśmy dumni, że możemy być w tym połączeniu, zachowując jednocześnie własną niepowtarzalność.

Formalnie Wspólnota Chrześcijańska Betel należy do Kościoła Bożego w Chrystusie w Polsce wpisującego się w nurt kościołów ewangelicznych oraz stanowiącego federację kilkudziesięciu zborów i placówek na terenie całego kraju. KBwCh wchodzi w skład Aliansu Ewangelicznego w Polsce.

Kościół Boży w Chrystusie (KBwCh) został zarejestrowany 27 lutego 1988 roku. Obecnie jest wpisany do rejestru kościołów i związków wyznaniowych prowadzonego przez Departament Wyznań MSWiA, do działu A, poz. 28.