Zapraszamy na spotkania Wspólnoty Betel, które odbywają się w każdą niedzielę godz. 11:00.
w „TRATWIE”

Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA, Sala Koncertowa (1 piętro)

ul. Legnicka 65, 53-671 Wroc?aw;