Wspieramy

Wspólnota Chrześcijańska Betel

Serdecznie dziękujemy każdemu, kto chciałby wesprzeć finansowo nasze betelowe działania. Zapraszamy do dokonywania wpłat przy pomocy bramki PRZELEWY24.

Donation

Wesprzyj Betel

Wpłaty można też dokonać przelewem na nasz rachunek bankowy:
Numer konta 33 1090 1522 0000 0001 0474 2684
Euro 32 1090 1522 0000 0001 1447 0832
KOD SWIFT/BIC: WBKPPLPP

Każda osoba będąca płatnikiem podatku ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania
każdej darowizny na cele kultu religijnego do kwoty 6% tejże podstawy (osoby prawne do 10%).
Aby skorzystać z wyżej wymienionej możliwości:
– jeśli wybierasz PRZELEWY24, wpisz IMIĘ I NAZWISKO w formularzu
– jeśli dokonujesz przelewu, wpisz w tytule adnotację „Darowizna na cele kultu religijnego”