Tag po?wi?cenie

Warto?ci Betel – podsumowanie

ponadnaturalno?? szacunek dla Boga i jego obecno?ci otwarto?? na Ducha ?wi?tego i jego dzia?ania szacunek dla s?owa bo?ego Po?wi?cenie uczymy si? pos?usze?stwa Bogu Z po?wi?ceniem s?u?ymy Bogu i ludziom Jeste?my hojni – dawanie jest nasz? s?u?b?, powo?aniem Wspólnota dbamy o…

Warto?ci Betel – Po?wi?cenie.

Daniel i Nehemiasz – ludzie, którzy si? przej?li, im zale?a?o! Po?wi?cenie i jarzmo – o co w tym wszystkim chodzi? – Uczymy si? pos?usze?stwa Bogu – Z po?wi?ceniem s?u?ymy Bogu i ludziom – Jeste?my hojni – dawanie jest nasz? s?u?b?,…