Wartości Betel – Poświęcenie.

Daniel i Nehemiasz – ludzie, którzy się przejęli, im zależało!

Poświęcenie i jarzmo – o co w tym wszystkim chodzi?

– Uczymy się posłuszeństwa Bogu

– Z poświęceniem służymy Bogu i ludziom

– Jesteśmy hojni – dawanie jest naszą służbą, powołaniem