Warto?ci Betel – Po?wi?cenie.

Daniel i Nehemiasz – ludzie, którzy si? przej?li, im zale?a?o!

Po?wi?cenie i jarzmo – o co w tym wszystkim chodzi?

– Uczymy si? pos?usze?stwa Bogu

– Z po?wi?ceniem s?u?ymy Bogu i ludziom

– Jeste?my hojni – dawanie jest nasz? s?u?b?, powo?aniem