Tag droga

Widzia?am or?a cie?…

Jeste?my jak orze?, którego domem jest niebo. Orze? ma perspektyw?. My te? mamy bo?? perspektyw?, widzimy tak jak On. Betel jeste? na dobrej drodze. Nie bój si? i?? now? drog?, gdy? z Nim nie mo?esz zab??dzi?.Spróbuj tych lodów! B?d? odwa?ny!Jestem…