Widziałam orła cień…

Jesteśmy jak orzeł, którego domem jest niebo. Orzeł ma perspektywę. My też mamy bożą perspektywę, widzimy tak jak On. Betel jesteś na dobrej drodze. Nie bój się idź nową drogą, gdyż z Nim nie możesz zabłądzić. Spróbuj tych lodów! Bądź odważny! Jestem z tobą na tej drodze, nie ma pułapek, to jest droga wieczna. Posłuchaj i obejrzyj Widziałam orła cień Dz. 17 Wyzwanie- czy zdarza ci się, że nie podążasz w tym kierunku który wskazuje Duch święty?To, co masz i umiesz Duch święty chce wykorzystać Nie odrzucaj tego. Bóg ma dla ciebie Betel ekscytujące historie, bądź uważny. Medytuj nad Jego słowem i tym co Bóg mówi do nas. Bądź uważny.