Przygotuj Mu drogę

Pozwól Bogu się użyć, przygotuj Jemu drogę!