Tag betel

Widzia?am or?a cie?…

Jeste?my jak orze?, którego domem jest niebo. Orze? ma perspektyw?. My te? mamy bo?? perspektyw?, widzimy tak jak On. Betel jeste? na dobrej drodze. Nie bój si? i?? now? drog?, gdy? z Nim nie mo?esz zab??dzi?.Spróbuj tych lodów! B?d? odwa?ny!Jestem…

Warto?ci Betel – podsumowanie

ponadnaturalno?? szacunek dla Boga i jego obecno?ci otwarto?? na Ducha ?wi?tego i jego dzia?ania szacunek dla s?owa bo?ego Po?wi?cenie uczymy si? pos?usze?stwa Bogu Z po?wi?ceniem s?u?ymy Bogu i ludziom Jeste?my hojni – dawanie jest nasz? s?u?b?, powo?aniem Wspólnota dbamy o…