Bogaty Młodzieniec

Boży rodzaj smutku, modlitwa i bogaty młodzieniec… Co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe.