Bogaty Młodzieniec

Boży rodzaj smutku, modlitwa i bogaty młodzieniec…

Co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe.