Tag ponadnaturalno??

Warto?ci Betel – podsumowanie

ponadnaturalno?? szacunek dla Boga i jego obecno?ci otwarto?? na Ducha ?wi?tego i jego dzia?ania szacunek dla s?owa bo?ego Po?wi?cenie uczymy si? pos?usze?stwa Bogu Z po?wi?ceniem s?u?ymy Bogu i ludziom Jeste?my hojni – dawanie jest nasz? s?u?b?, powo?aniem Wspólnota dbamy o…