Tag Daniel

Wartości Betel – Poświęcenie

Daniel i Nehemiasz – ludzie, którzy się przejęli, im zależało! Poświęcenie i jarzmo – o co w tym wszystkim chodzi? – Uczymy się posłuszeństwa Bogu – Z poświęceniem służymy Bogu i ludziom – Jesteśmy hojni – dawanie jest naszą służbą,…