Ps. 115 Panie, swojemu Imieniu daj chwałę…

O należnej Bogu chwale i naszym jej podkradaniu. Nasze bożki i Jego chwała….