Ołtarze, który budujesz w swoim życiu, zadecydują o wypełnieniu twojego powołania.