Jedno??, sprawiedliwo?? i os?d

Grze? o jedno?ci, sprawiedliwo?ci i os?dzie. Nauczanie bardzo „na czasie”, bo JU? CZAS na przyjmowanie siebie nawzajem mimo ró?nic, JU? CZAS aby porzuci? os?d i w?asn? sprawiedliwo??. Sami pos?uchajcie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *