Dziękczynienie

Słowo Grzegorza o tym jak ważne jest wdzięczne serce…