Bóg współdziała…

Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu… Ołtarze, prorocy i strach