Wyciszcie si?! Poznajcie, ?e Ja jestem Bogiem!

SN 19 lutego 2023