Wyciszcie się! Poznajcie, że Ja jestem Bogiem!

SN 19 lutego 2023