Warto?ci Betel – Dzi?kczynienie

Grze? o dzi?kczynieniu w kontek?cie naszych warto?ci.