Wartości Betel – Dziękczynienie

Grześ o dziękczynieniu w kontekście naszych wartości.