Gdy si? modlicie nie b?d?cie jak poganie…

Czy modlisz si? modlitw? troski? Czy w modlitwie za?atwiasz sprawy z Bogiem? Jak si? modli??