Czy Bóg zawsze przychodzi w oczekiwany sposób?

Nowy rok, nowe oczekiwania…. Ale czy jeste? gotowy/gotowa na to, ?e Bóg mo?e przyj?? z odpowiedziami w sposób, którego nie oczekujesz?